Queer Kallis!

En dag för alla.. Första måndagen varje månad.

Detta är en dag då Ribersborgs kallbadhus är öppet för ALLA – oavsett kön, kropp och identitet. Vår ambition är att Kallis alltid ska vara en inkluderande och välkomnande oas i Malmö, Queer Kallis är ett steg i den riktningen.

 

”Vi är glada att få chansen, i och med Queer Kallis, att bidra till ett öppnare och mer förstående samhälle”, säger Jonas Rincon Dahlberg på Hekajo.

 

Queer Kallis riktar sig till alla men särskilt till hbtq-personer. Icke-binära och transpersoner som tidigare inte kunnat gå på Kallis på grund av den strikta könsuppdelningen i en dam- respektive herr-avdelning har nu möjlighet till det. Under dessa dagar har alla tillgång till hela badet och besökarna bestämmer själva vilken avdelning de vill bada och basta på.

 

” Detta gör jag för hbtq-communityt. Jag gör det för att jag har en önskan om att

alla ska kunna uppleva den fantastiska inverkan kallbad och bastubad kan ha på kropp och själ.

Nyckeln till välmående är att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Det är dags att vi    transpersoner får tillgång till den fysiska domänen, och då menar jag bad, idrott och andra platser där kroppen är i fokus, på lika villkor som andra i samhället!”, säger

Andi Johnsson, en av initiativtagarna till motionen om att införa en könsneutral dag på Kallbadhuset.

 

Queer Kallis genomförs på uppdrag av Malmö stad av Hekajo AB som är driftansvariga för Ribersborgs kallbadhus. Beslutet att införa dessa dagar är ett politiskt fastställande i linje med Malmö Stads likabehandlingsplan. Transhälsan och RFSL Rådgivningen Skåne har varit rådgivare till Hekajo under det förberedande arbetet och kommer att vara på plats vid premiären.

 

”Den normmedvetna förändring som sker på kallbadhuset är viktig ur ett jämlikhets- och folkhälsoperspektiv. Hbtq-personer kan nu uppleva det fantastiska i att besöka kallbadhuset utan begränsande strukturer”, säger Elisabet G Nidsjö, psykolog på RFSL Rådgivningen Skåne.

 

För att skapa trygghet under Queer Kallis-dagarna finns förutom ordinarie personal även volontärer från Malmös HBTQ- Community på plats, både på badet och i restaurangen. Queer Kallis är en återkommande dag första måndagen varje månad. Ordinarie öppettider gäller under Queer Kallis-dagarna. Besökarna på Queer Kallis får också en flyer med information om Ribersborgs kallbadhus och de anpassade trivselregler som gäller under dagen.