Prishöjning Entréavgifter 1/1-2022

Prishöjning entréavgifter

1 Januari 2022 kommer det ske en prishöjning på entréavgiften till badet.

Nya priser:
Dagsentré 75 kr
Klippkort 640 kr
Halvår- & Årskort oförändrat pris.